Fondo AGADER

Menú de navegación

Banco de Terras de Galicia


Grupos de Desenvolvemento Rural


Axudas Proxectos Dinamizadores


Programa de Desenvolvemento Sostible do Medio Rural 2011 - 2014


Publicación "Innovando o rural... e tí que fas?"


Banda Longa


Casos

de Éxito

Aventurocio de Galicia S.L.
Quen dixo que o rural é aburrido?
Parroquia: Varias na provincia de Ourense
Concello: Varias
Provincia: Varias

Quen dixo que o rural é aburrido? Descrición: Empresa de turismo activo, que deseña e planifica actividades multiaventura no entorno natural do rural

"A base está no rural e a viabilidade existe mantendo o dinamismo e a flexibilidade asociados ó mercado"

E-Sinxelo


Sede Electrónica


Apoio ao Emprendimento


Rutas do Viño


CANTATA II - Rutas Agroalimentarias


ADAPTACLIMA


Revista de Prensa de AGADER


Información de AGADER


Novidades

Destacadas

RESOLUCIÓN DO DIRECTOR DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
26 09 2014

Resolución do director da AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL pola que se concede unha ampliación do prazo máximo para a execución e para a presentación da documentación xustificativa referida aos gastos correspondentes á anualidade 2014, en relación cos expedientes do programa LEADER GALICIA 2007-2013 que se indica no ANEXO I.

Documentos

A EGAP E A AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (AGADER), ORGANIZAN AS SEGUINTES ACTIVIDADES FORMATIVAS
26 09 2014

Máis información >>

Copyright, enderezo, contacto e política de privacidade