Fondo AGADER

Menú de navegación

Banco de Terras de Galicia


Grupos de Desenvolvemento Rural


Axudas Proxectos Dinamizadores


Programa de Desenvolvemento Sostible do Medio Rural 2011 - 2014


Publicación "Innovando o rural... e tí que fas?"


Banda Longa


Casos

de Éxito

Prueba
Prueba Galego
Parroquia: Prueba
Concello: ARTEIXO
Provincia: A CORUÑA

Prueba Galego Descrición: Prueba Galego

Prueba Galego

E-Sinxelo


Sede Electrónica


Apoio ao Emprendimento


Rutas do Viño


CANTATA II - Rutas Agroalimentarias


ADAPTACLIMA


Revista de Prensa de AGADER


Información de AGADER


Novidades

Destacadas

MODIFICACIÓN ENTRE CRÉDITOS ORZAMENTARIOS NA SUBVENCIÓN AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA PARA PROXECTOS DE EQUIPAMENTOS TÉRMICOS DE BIOMASA
22 08 2014

Resolución do 12 de agosto de 2014 pola que se modifica a distribución entre créditos orzamentarios da Resolución do 8 de maio de 2014 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2007-2013, e se anuncia a convocatoria para o ano 2014.
Máis información>>

AMPLIACIÓN DE PRAZO DAS SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA PARA O ANO 2014 (BANDA LARGA VÍA SATÉLITE)
18 08 2014

Resolución do 4 de agosto de 2014 pola que se modifica a Resolución do 14 de marzo de 2014 pola que se convocan subvencións para o ano 2014, en concorrencia non competitiva, para garantir o acceso á internet de banda larga vía satélite, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, así como para a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión.
Máis información >>

Copyright, enderezo, contacto e política de privacidade