Fondo AGADER

Menú de navegación

Transparencia e boas prácticas

Presentación

A Lei 4/2006, de 30 de xuño, regula a transparencia e boas prácticas na Administración pública galega. Esta lei favorece o dereito dos cidadáns a coñecer a actividade da Administración e a controlar as decisións administrativas. Enténdese que unha opinión pública informada contribúe a definir e realizar accións públicas respectuosas co interese xeral e, por este motivo, incentívase e facilítase o acceso á información administrativa aproveitando o desenvolvemento das novas tecnoloxías como canles de transmisión e de difusión.

En cumprimento coa citada Lei de transparencia e boas prácticas, desde esta sección pode acceder á contratación, convenios, axudas e programas de actuación que desenvolve AGADER.

Copyright, enderezo, contacto e política de privacidade